top of page

Sectie Foto en Video

De sectie Foto verzamelt, produceert, reproduceert en archiveert oude en nieuwe foto’s van Gronsveld en Rijckholt. Zij probeert vast te stellen welke personen en onderwerpen op de foto’s staan en bij welke gelegenheden ze zijn gemaakt. Daarnaast worden foto’s gemaakt van objecten en situaties die dreigen te verdwijnen en van gebeurtenissen met een dorpseigen karakter.

 

De sectie verzorgt een groot deel van de foto’s in het periodiek van Grueles. Daarnaast vinden er bij gelegenheid exposities plaats waar de sectie het beeldmateriaal verzorgt. De sectie beschikt momenteel over een archief van ongeveer 14.000 foto’s.

De sectie Video houdt zich enerzijds bezig met het archiveren van oud video- en filmmateriaal (zoals 8mm, 16 mm, VHS) betrekking hebbende op gebeurtenissen in en om Gronsveld en Rijckholt. Anderzijds worden er opnames gemaakt van recente gebeurtenissen (met dorpseigen karakter) zoals interviews, concerten en festiviteiten, zoals Bronk, Carnaval, Parkfeesten, toneel ( kemedie), bevrijdingsfeesten. Een kleine compilatie van ons werk kunt u hiernaast bekijken.

 

Verder bestaat het werk van de sectie Video niet alleen uit het maken van opnames, maar ook uit het monteren van het filmmateriaal tot een volledig product voor exposities, die door de stichting of door andere verenigingen georganiseerd worden.

Wij bieden ondersteuning bij projecten van andere secties, zoals o.a. Kemedie, Historie en Natuur. In overleg met de sectie video bestaat de mogelijkheid voor andere verenigingen om in overleg filmmateriaal ter beschikking te stellen voor eigen activiteiten ( exposities, lokale tv). In de toekomst streven wij dan ook naar een zo groot mogelijke toegankelijkheid van het filmmateriaal voor iedereen.

Nieuws Foto/Video

bottom of page