Sectie Natuur

De doelstelling van de sectie Natuur is het in stand houden en verbeteren van de natuurwaarden in Gronsveld, Rijckholt en de directe omgeving.
Daarbij heeft het Savelsbos en vooral ook het overgangsgebied tussen de dorpskernen en het Savelsbos de bijzondere aandacht van Sectie Natuur. Kennisoverdracht over deze natuurwaarden behoort eveneens tot de kerntaken, evenals jeugdeducatie. Hiertoe heeft de sectie een aparte afdeling, Jeugd Natuur.


Daarnaast staan een aantal natuurtaken steevast op ons programma:

  • het instandhouden van drinkpoelen, heggen, bermen, knotbomen en andere kleine landschapselementen

  • het plaatsen en jaarlijks onderhouden en controleren van kerkuil- en steenuilnestkasten

  • het inventariseren van de roofvogelpopulatie in het Savelsbos

  • planteninventarisaties

  • de jaarlijkse opschoonactie in het voorjaar

  • gesprekspartner van de gemeente en andere instanties zoals IKL en Staatsbosbeheer met betrekking tot natuurbeheer

  • vaste auteur in het periodiek van Grueles

Nieuws sectie Natuur