top of page

Sectie Natuur

De doelstelling van de sectie Natuur is het in stand houden en verbeteren van de natuurwaarden in Gronsveld, Rijckholt en de directe omgeving.
Daarbij heeft het Savelsbos en vooral ook het overgangsgebied tussen de dorpskernen en het Savelsbos de bijzondere aandacht van Sectie Natuur. Kennisoverdracht over deze natuurwaarden behoort eveneens tot de kerntaken, evenals jeugdeducatie.


Daarnaast staan een aantal natuurtaken steevast op ons programma:

  • het instandhouden van drinkpoelen, heggen, bermen, knotbomen en andere kleine landschapselementen

  • het plaatsen en jaarlijks onderhouden en controleren van kerkuil- en steenuilnestkasten

  • het inventariseren van de roofvogelpopulatie in het Savelsbos

  • planteninventarisaties

  • de jaarlijkse opschoonactie in het voorjaar

  • gesprekspartner van de gemeente en andere instanties zoals IKL en Staatsbosbeheer met betrekking tot natuurbeheer

  • vaste auteur in het periodiek van Grueles

Werkgroep Klein Onderhoud Europapark

Deze werkgroep opereert onder de vlag van sectie Natuur. De vrijwilligers verrichten in samenwerking met de gemeente Eijsden-Margraten elke eerste zaterdag van de maand (of incidenteel indien noodzakelijk) klein onderhoud in het park om zodoende de karakteristieke en vooral bijzondere eigenschappen van dit unieke en waardevolle park te behouden.

Nieuws sectie Natuur

bottom of page